O czym piszemy w prasie
Про що пишемо у пресі

Jako dziennikarz prasowy, Eugeniusz GOŁYBARD w trakcie działalności potocznej (w tym również na rzecz popularyzacji polskiej kultury, sztuki, polityki RP wewnętrznej i zagranicznej) w okresie lat 1992 – 2008 opublikował ponad 1567 artykułów; w wielu z nich autor okazyjnie wprowadzał wątek polski.

Wśród materiałów specjalnie poświęconych Polsce i Polonii ukazały się:

1. Publikacje publicystyczne, kulturalno-oświatowe, reportaże, artykuły analityczne, problemy życia Polonii na Ukrainie, inne na rzecz wzajemnego zbliżenia i pojednania Polaków i Ukraińców, Polski i Ukrainy, a zwłaszcza w celu wykorzystania przez Ukrainę wielkiego doświadczenia Polski w sprawie transformacji społeczno-gospodarczych oraz wejścia do NATO i UE:

a) w języku ukraińskim193 (w pismach “Киевские ведомости”, “Вечірній Київ”, “Слово Просвіти”, “Українське Слово”, “Освіта”, “Свобода”, “Початкова школа” inne);

b) w języku polskim89 (“Dziennik Kijowski”, “Krynica”, “Rota”, inne).

2. Publikacje na tematy religijno-oświatowe, ekumeniczne, z uwzględnieniem i podaniem dobrych przykładów Kościoła katolickiego – 66 (w jęz. pol. i ukr.).

3. Publikacje o Papieżu i Stolicy Apostolskiej – 38 (w jęz. pol. i ukr.).

4. Publikacje licznych zdjęć o wydarzeniach na płaszczyźnie współpracy polsko-ukraińskiej (ukraińsko-polskiej) i osobach “wydarzeniowych”.

Członek ukraińsko-polskiego klubu dziennikarzy “Bez uprzedzeń”.

Ostatnio ukazały się w prasie:      Strona: [1] | [2]
      [Kto MY jesteśmy? / Хто МИ такі?] [Szukajcie – znajdziecie / Шукайте – знайдете] [Schemat strony internetowej / Схема Інтернет–сторінки][Log In]
      2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Eugeniusz Gołybard