Dialektyka linii

  Na dłoni - linia, 
	  niewiarygodnie krzywa - 
przed jutrem kurczy się w ekstazie;
co świadczy 
  (taka jest opinia),
że rozum ludzki nam, na razie, 
 nie wystarczy.
  Bo o tym, 
  co tam, za kurtyną – 
potrafi  wiedzieć tylko dusza; 
więc, bardzo pokutować muszę.
  Słowo – bez czynu – 
    prawie nic nie znaczy.
  Lenistwo nieraz się tłumaczy
słabością, wiekiem,
         brakiem wiary...
  Stąd ciągle lepszych czasów czeka.
  Jest myśl człowieka
      wielkim Bożym darem;
należy wierzyć 
   w jego moc poznawczą,
mierzyć i marzyć
z uśmiechem na twarzy.
  Jesteś ktokolwiek,
         ale… – kły pod spodem;
gra każdy człowiek
      dwie przeciwne role:
jest prawdomowność wolności dowodem,
natomiast kłamstwo – 
	    drogą do niewoli.
  Przepraszam państwa, – 
		kto tu jest od mafii?
  Pozwolę sobie
	   na dobre odpukać…
  Zła filozofia
        wszystko zepsuć potrafi;
w tym, również, – wielkie dzieła sztuki
oraz opinię 
         siedzącego na tronie,
którego krzywa linia,
      wbrew pięknu i harmonii,
boli
   sumieniami dłoni.

Do mojej kobiety

Kto nam roz-pasjonu-
		  -je mowy brzmieniem,
Oraz szczególnym się wyróżnia uczulieniem
Na zme-ta-fo-ry-zjanowany świat,
Ten nawet wiatr
	   nazywa po imieniu, 
Po im i en, i miano-wicie iu.

Jeżeli, naturalnie, pasjonu…
Miano-wiąć wszystko, co spoty-
	          -ka w drodze drogiej,
Poeta zawsze bliższy jest do Boga
Przez urzeczywistnienie własnych snów,
Gdzie mało słów,
Ale sma–żona woda.
S ma żona, – co oznacza – Ty,
Gdy znowu z Tobą 
     ka–my się spoty.
Irenka Gołybardowa
Irenka Gołybardowa "pracuje" żoną Autora.

Strona: [1] | [2] | [3] | [4] | [5]
[Kto MY jesteśmy? / Хто МИ такі?] [Szukajcie – znajdziecie / Шукайте – знайдете] [Schemat strony internetowej / Схема Інтернет–сторінки][Log In]
2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Eugeniusz Gołybard