“Кучмізм і кучмономіка”, Частина перша. Документальна оповідь про афери корумпованої влади.

Євген ҐОЛИБАРД “Кучмізм і кучмономіка”, Частина перша. Документальна оповідь про афери корумпованої влади. (w jęz. ukr., il.; gatunek: literatura faktu). К.: “Пульсари”, 2005. – 516 s.


“Кучмізм і кучмономіка”. Частина друга: Рука Москви в Україні

Євген ҐОЛИБАРД “Кучмізм і кучмономіка”. Частина друга: Рука Москви в Україні (w jęz. ukr., il.; literatura faktu), К. “Фенікс”, 2006. – 360 s.


Co jest grane w Polonii ukraińskiej

Eugeniusz GOŁYBARD “Co jest grane w Polonii ukraińskiej”, / Що відбувається між поляками України (wydanie w jęz. pol., literatura faktu) – К. “Фенікс”, 2007. – 200 s., il.


Тринадцятий Апостол :: Trzynasty Apostoł

Кс. Едвард Станєк “Тринадцятий Апостол”, książka wybitnego polskiego kaznodziei ks. prof. Edwarda Stańka „Trzynasty Apostoł” / wydanie w jęz. ukr., „Фенікс ”, Київ, 2007.– 184 s., il., w tłumaczeniu Eugeniusza Gołybarda.


Nasze WADY i nasze CNOTY :: Наші ВАДИ і наші ЧЕСНОТИ

Кс. Едвард Станєк “Наші ВАДИ наші ЧЕСНОТИ”, książka wybitnego polskiego kaznodziei ks. prof. Edwarda Stańka „Nasze WADY, nasze CNOTY” / wydanie w jęz. ukr.: „Фенікс ”, Київ, 2008. – 192 s., il., w tłumaczeniu Eugeniusza Gołybarda.


Кс. Едвард Станєк “Справа твоєї совісті” – druga (ekskluzywnie ilustrowana) wersja wydawnicza książki wybitnego polskiego kaznodziei ks. prof. Edwarda Stańka “W trosce o sumienie” / wydanie w jęz. ukr.: „Фенікс ”, Київ, 2008. – 192 s., il., w tłumaczeniu Eugeniusza Gołybarda.Strona: [1] | [2]
[Kto MY jesteśmy? / Хто МИ такі?] [Szukajcie – znajdziecie / Шукайте – знайдете] [Schemat strony internetowej / Схема Інтернет–сторінки][Log In]
2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Eugeniusz Gołybard