Kto MY
Хто Ми

MY – to słowo bardzo krótkie, ale zawierające treść wielką i nieopisaną, jaką jest każdy człowiek, a tym bardziej – ekipa twórcza. W każdym bądź razie, współpracujemy czas od czasu w róznych sprawach od ponad dziesięciu lat i nie jest nam nudnie.

A oto MY:


Eugeniusz Gołybard – dziennikarz, ekonomista–analityk, konstruktor przemysłu maszynowego, technik górniczy, nauczyciel języka polskiego, pisarz, polskojęzyczny poeta, tłumacz.

Pracował w kopalniach Zagłębia Donieckiego, biurze konstruktorskim, instytucjach badawczo–projektowych, w czasopismach «Вечірній Київ», «Слово Просвіти» oraz w Radiu Ukraińskim, wykładał na uczelniach, uczył sie i studiował w Kijowie, Moskwie, Lublinie, Krakowie, Warszawie.

Autor 24 książek: z dziedziny analizy wartości, teorii i praktyki twórczego myślenia, racjonalnej organizacji pracy, poezji, prozy (przeważnie – literatura faktu, kronika dziennikarska), w tym równiez o tematyce religijnej.

Kierownik artystyczny i redaktor tej strony internetowej.

Євген Ґолибард має багату і неординарну творчо–виробничу біографію:  журналіст, економіст промисловості, конструктор машинобудування, спеціаліст з підземної розробки вугільних родовищ, вчитель польської мови, польськомовний поет, перекладач.

Працював на шахтах Донбасу, в науково–дослідних і проектних установах, в газетах “Вечірній Київ”, “Слово Просвіти” й на Українському Радіо, викладав у навчальних закладах, навчався у Києві, Москві, Любліні, Кракові, Варшаві.

Автор численних наукових статей і книжок з функціонально–вартісного аналізу та економізації систем, теорії і практики творчого мислення та раціональної організації робіт, а також поезій, прозових творів, у тому числі на релігійну тематику.

Життєвий досвід і широка ерудиція в багатьох галузях знань, прискіпливе журналістське око і чудова орієнтація в сучасному інформаційному просторі, об’єктивність і неупередженість в оцінці подій –– все це логічно призвело Євгена Ґолибарда до творчої роботи у ще мало поширеному на Україні жанрі, який за кордоном називають література факту.


Олександр Приходько – інженер–електронник, фахівець з інформатики і класний верстальник.

Відповідальний секретар і випускаючий редактор спортивної газети Болельщик (укр. – Уболівальник, польс. – Kibic).

Співавтор технічного і художнього оформлення майже всіх книжок Євгена Ґолибарда.

Реалізатор і адміністратор цієї інтернет–сторінки.

Аleksandr Prychod’ko – redaktor odpowiedzialny czasopisma sportowego dla kibiców. Inżynier z elektroniki, informatyki oraz wybitny fachowiec z dziedziny współczesnych metod i programów łamania wydawniczego.

Współautor techniczny i artystyczny prawie wszystkich książek Eugeniusza Gołybarda.

Realizator i administrator tej strony internetowej.


Strona: [1] | [2]
[Kto MY jesteśmy? / Хто МИ такі?] [Szukajcie – znajdziecie / Шукайте – знайдете] [Schemat strony internetowej / Схема Інтернет–сторінки][Log In]
2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Eugeniusz Gołybard