Napinając żagle patriotyzmu duchem poezji
Наповнюючи паруси патріотизму духом поезії

Делікатна це річ – поезія. Явище невловиме і до кінця не зрозуміле.

Можна лише здогадуватися про те, звідки воно береться; у кожному разі – не без іскри Божої, кинутої у серце людини для розпалювання того вогню, який потребує усвідомлення відповідальності.

 

Delikatna to jest rzecz – poezja. Zjawisko nieuchwytne i do końca nie zrozumiałe.

Można tylko przypuszczać, skąd ono się bierze; w każdym bądź razie – nie bez iskry Bożej, rzuconej w serce człowieka dla rozpalenia tego ognia, co potrzebuje uświadomienia odpowiedzialności.


Вірші Кароля Войтили – Святішого Отця Івана Павла ІІ

(у перекладі – Євгена Ґолибарда)

Wiersze wiecznej pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły) włączyliśmy do tego rozdziału nie tylko dlatego żeby pokazać czytelnikom ukraińskojęzycznym niezgłębione wartości myślenia wielkiego Autora i jego mentalności mistycznej, ale również by dać im rzeczowe narzędzia moralne, etyczne i filozoficzne dla pracy nad sobą.

Przecież filozofia – to jest miłość do mądrości...

Вірші вічної пам’яті Святішого Отця Івана Павла ІІ (Кароля Войтили) ми ввели до цього розділу не тільки для того, щоб надати можливість україномовним читачам наблизитись до глибинних цінностей мислення великого Автора і його містичної ментальності, але також для того, щоб дати їм справжні моральні, етичні й філософські інструменти для праці над собою.

Адже філософія – це любов до мудрості…


Wiersze Eugeniusza Gołybarda:

[Kto MY jesteśmy? / Хто МИ такі?] [Szukajcie – znajdziecie / Шукайте – знайдете] [Schemat strony internetowej / Схема Інтернет–сторінки][Log In]
2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Eugeniusz Gołybard