Badania prawie naukowe
Дослідження майже наукові

Zaznaczylismy tę część naszej strony jako badania prawie naukowe, ponieważ nie pretendujemy na głęboką akademicką naukowość tych naszych staran, aczkolwiek pewne elementy tych prac dostarczyły nam pewnej satysfakcji pod czas ich wykonania.

Mamy pewność, że przedstawione tu wyniki rozważań będą wziete pod uwagę ze względu na ich pożyteczność praktyczną.

Цю частину нашого сайту ми означили як дослідження майже наукові, тому що не претендуємо на глибокий академічний аналіз досліджуваних об’єктів, хоча деякі елементи цих опрацювань дали нам певне задоволення під час їх виконання.

Впевнені, що представлені тут результати роздумів, враховуючи їх практичну корисність, будуть сприйняті з належною увагою.

  1. Dominanty leksykalne w twórczości ks. prof. Edwarda Stańka.
    Лексичні домінанти у творчості кс. проф. Едварда Станєка.
  2. Jak przebywać w świątyni – na siedząco czy na stojąco?
    Як перебувати у храмі Божому – сидячи чи стоячи?
     
[Kto MY jesteśmy? / Хто МИ такі?] [Szukajcie – znajdziecie / Шукайте – знайдете] [Schemat strony internetowej / Схема Інтернет–сторінки][Log In]
2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Eugeniusz Gołybard