Nasi przyjaciele, również pracujący
na rzecz pojednania polsko–ukraińskiego
Наші друзі, котрі також працюють
для українсько–польського єднання

Jak się mówi, – „Lepiej mieć dziesięć przyjaciół niż dziesięć tysięcy euro”.

Z łaski Bożej, na naszej drodze życiowej nie brakuje miłych i przychylnych osób, którzy w miarę możliwości wspierają starania twórczej ekipy myślą, słowem i czynem.

Każdy z nich na swój sposób przyczynił się do kształtowania naszych intencji, planów i ich realizacji.

Як кажуть, – «Краще мати десять друзів ніж десять тисяч євро».

Благодаттю Божою, на нашому життєвому шляху не бракує симпатичних і прихильних осіб, котрі думкою, словом і вчинками по можливості підтримують старання нашої творчої команди.

Кожен з них по–своєму є причетним до формування наших бажань, планів і їх реалізації.

[Kto MY jesteśmy? / Хто МИ такі?] [Szukajcie – znajdziecie / Шукайте – знайдете] [Schemat strony internetowej / Схема Інтернет–сторінки][Log In]
2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Eugeniusz Gołybard