Nasi górą!

 

„Po sąsiedzku...” znowu na szczycie!


Prawie miesiąc temu zamieściliśmy notatkę informacyjną o wejściu na szczyty Internetu kolejnego dzieła Eugeniusza Gołybarda, który w sposób samodzielny, przy wsparciu jego kolezanek i kolegów, stworzył olbrzymią stronę internetową pod tytułem „Po sąsiedzku. Polski wektor” („DK” Nr 16, 2008).


W tych dniach otrzymaliśmy przyjemną wiadomość, że decyzją poważnego jury, rozstrzygającego Konkurs Międzynarodowy ogłoszony przez Akademię Polonijną w Częstochowie, nasz niestrudzony kolega Eugeniusz właśnie za ten produkt otrzymał DYPLOM Polonijnego Festywalu Multimedialnego „Polskie Ojczyzny 2008” – II Nagrodę w kategorii Strony internetowe: „Za promocję historii i obronę dobrego imienia Polski”.
Jurorzy docenili nie tylko patriotyczne i kulturotwórcze walory tej strony internetowej (która swoją objętością i rozbudowaniem bardziej podobna do solidnego portalu), ale również jej funkcjonalność – praktyczne informacyjne oraz dydaktyczne, wychowawcze znaczenie. 
Ten twórczy produkt, jako konkretny przykład aktywnego podejścia do tematu polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego zbliżenia i pojednania, w sposób prosty i oczywisty daje możliwość nie tylko zajrzeć w głębiny historii narodów-braci, ale również ocenić i wykorzystać możliwości dnia dzisiejszego dla pozytywnego rozwoju we wspólnym interesie.
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Centrum Kongresowym w ramach uroczystości XVII Inauguracji roku akademickiego 2008/2009 w Akademii Polonijnej w Częstochowie. 
Po hejnału, wzywającego wszystkich obecnych na sali do wstania, uroczyście wnoszą sztandar Akademii, wchodzą wykładowcy i profesorowie Akademii z panią Rektor dr Dagmarą Bubel na czele, za nimi – studenci. Ogłasza się początek uroczystości, jeden za drugim brzmią hymny – Gaude Mater, Gaudeamus, Hymn Rzeczpospolitej Polskiej, Hymn Unii Europejskiej:


O, radości, iskro bogów,
Kwiecie Elisejskich Pól,
Święta, na twym świętym progu
Staje nasz natchniony chór.
Jasność twoja wszystko zaćmi,
Złączy, co rozdzielił los,
Wszyscy ludzie będą braćmi
Tam, gdzie mój przemówi głos!


Uroczyste powitanie Gości, wśród których ogłaszają nazwiska wice-wojewody i wice-prezydenta miasta Częstochowy, posłów na Sejm, osób zasłużonych, sponsorów i dobroczyńców zajmuje dobry kwadrans czasu.
Z wielką uwagą zostaje wysłuchane wystąpienie pani Rektor dr Dagmary Bubel, która składa krótkie sprawozdanie z wyników działalnosci naukowej i pedagogicznej Akademii, gdzie w samej tylko ocznej formie studiują 1170 osób niemał z całego świata; są również studia podyplomowe, specjalistyczne, brańżowe etc. 
O tym, co Akademia stawi za cel główny swojego istnienia, świadczy teza powtarzana w kilku przemówieniach pod czas Inauguracji: „Nauka myślenia – to działalność na rzecz obrony i utrwalenia prawdy”.
Właśnie to jest podstawowym zadaniem tej uczelni u podnoża Jasnej Góry. Sanktuarium Najświętszej Maryi Matki Bożej zobowjązuje. A więc wyraźny katolicki charakter wymagań do studentów: żadnego palenia, alkoholi czy nieuczciwości.
Wiedza, samodzielność, mobilność, odpowiedzialność – to cztery cechy wymagane w Akademii od mlodych ludzi, którzy chcą osiągnąć zamierzony cel, studiując dyplomację, ekonomię, zarządzanie, inne dziedziny wiedzy praktycznej.
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Jan Szyszko, b. Ministr Środowiska, Poseł na Sejm RP: „Rozwój zrównoważony – aktualny stan i perspektywy”. 
Rozwój zrównoważony – to współczesny system współistnienia człowieka (ludzkości) i natury. Dlatego bardzo ciekawo mówiono o ptakach, zwierzętach, rybach, owadach, roślinach oraz o praktycznych formach i metodach ekologicznej działalności człowieka. 
Po wystąpieniu, dr hab. Jan Szyszko otrzymał z rąk pani Rektor specjalny Medal Akademii Polonijnej, a najbardziej staranni studenci – akty stypendialne i dyplomy zagraniczne. 
Potem rozpoczęła się Uroczysta Gala Polonijnego Festywalu Multimedialnego „Polskie Ojczyzny 2008”, pod czas której otrzymał Nagrodę nasz dzielny kolega. Pierwszą Nagrodę w tej kategorii wręcczono reprezentantowi Towarzystwa polonijnego z Kanady, a Grand Prix otrzymał film dokumentalny „Ojczyzna myśli mojej” białoruskiego autora Jurija Gorulewa.
Pięknym uświęceniem tego cudownego dnia była Liturgiczna Inauguracja roku akademickiego pod czas wiczornej Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Gorze.
Na zakończenie tego artykułu warto zaznaczyć, że głównym motorem organizacyjnym tej niecodziennej imprezy była bardzo młoda pani Magdalena Pluskota, która niedawno otrzymała stopień doktora za badania w strefie publikacji wczesniejszych pism polonijnych. 
A dla bardzo wyrafinowanych amatorów nieco podniosę kurtynę tajemnicy: intryga polega na tym, że właśnie pani Magda w pewny sposób spowodowała stworzenie strony internetowej „Po sąsiedzku. Polski wektor”.
Zresztą, po wydanej w 2004 roku książce Eugeniusza Gołybarda „Po sąsiedzku. Polski wektor” i po jego autorskim programie radiowym „Po sąsiedzku. Polski wektor” w 2005-2006 r.r., konsekwencja internetowa jest całkiem uwarunkowaną.


Stefan KOSTKA
Zdjęcia autora

<em><strong>Pod czas inauguracji</strong></em>
Pod czas inauguracji
<strong><em>Na trybunie – pani Rektor dr Dagmara Bubel</em></strong>
Na trybunie – pani Rektor dr Dagmara Bubel
<em><strong>Dr Magdalena Pluskota, pełnomocnik Rektora AP ds. Polonii,<br />Sekretarz Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii</strong></em>
Dr Magdalena Pluskota, pełnomocnik Rektora AP ds. Polonii,
Sekretarz Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii
[Kto MY jesteśmy? / Хто МИ такі?] [Szukajcie – znajdziecie / Шукайте – знайдете] [Schemat strony internetowej / Схема Інтернет–сторінки][Log In]
2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Eugeniusz Gołybard