Wielkie święto Polski w stolicy Ukrainy

Na tle szeregu wiadomych (poniekąd przyprawionych smutkiem) uroczystości, odznaczonych na całym świecie w pierwszej dekadzie maja, 225’ rocznica polskiej Konstytucji Trzeciego Maja stała się w Kijowie niecodziennym wydarzeniem historycznym i kulturalnym, z optymistycznym spojrzeniem w przyszłość.

 Opera Narodowa Ukrainy od dawna nie miała tak radośnie nastawionej publiczności i po brzegi wypełnionrj sali, jak pod czas tej unikatowej imprezy rodzinnej.

Przed jej poczatkiem większość widzów oczekiwała sobie zwykły koncert wspaniałych utworów muzyki polskiej z powodu państwowego święta Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast stała się wielka, bardzo miła niespodzianka...

Już od pierwszej chwili wstąpienia widzów do teatru, zostali oni wprowadzeni w tę polską atmosferę rodzinną za pośrednictwem specjalnych folderów z programem, przygotowanych jako prawdziwe dzieła sztuki.

Prawdziwy zachwyt wywoływały scena i loże, obficie udekorowane żywymi kwiatami, wśród bogatej rozmaitości kolorów których wyróżniały się białe i czerwone, a w centrum ukwiatczonej tylnej części sceny uroczyście stały trzy sztandary narodowe: Ukrainy, Polski i UE.

Wszystko to tworzyło miły nastrój uroczystego oczekiwania wśród obecnych na sali znanych osób ze strefy polityki, biznesu, nauki, oświaty, kultury Ukrainy i Polski,  przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, mediów i Polonii ukraińskiej.

Tym czasem na scenie zajmują miejsca muzycy słynnej orkiestry symfonicznej Kyiv Klassic pod batutą znanego dyrygenta, profesora Hermana Makarenki, a na podium za orkiestrą wychodzi Narodowa Zasłużona Kapela wokalna Ukrainy „Dumka”.

Na pierwszy akord Mazurka Dąbrowskiego ostro wstaje cała sala i patriotycznie towarzyszy śpiewem pod czas wykonania Hymnu Rzeczpospoliej Polskiej i Hymnu Ukrainy.

Na scenie – Ambasador RP w Ukrainie pan Henryk Litwin. W krótkim wystąpieniu, wypełnionym faktami historycznymi, powiązująć terażniejszość z okresem Polski „Złotego wieku” i braterstwem polsko-litewsko-ukraińskim, pan Ambasador wywołał w sercach publiczności ciepłe odczucia honoru i szacumku do wspólnej przeszłości i nadziei na dobrą przyszłość obu Narodów.

Nawiązując do dziejów historycznych w drugiej połowie XVIII st. w Polsce i do wydarzeń poprzedzających uchwalenie Konstytucji 3-go Maja 1791 roku, pan H. Litwin przypomniał dobrym słowem hetmana Pyłypa Orłyka i jego Konstytucję.

Intencję wielkiego braterstwa dopełnił Ambasador Litwy w Ukrainie pan Marius Janukonis, który rozwinął wątek współpracy z Ukrainą w dzisiejszych trudnych czasach faktycznej wojny.

Ale wojna – to sprawa tymczasowa, a muzyka – wieczna. Wszystkie batalie i konflikty przeminą, a polonez a-dur Fryderyka Chopina zostanie na zawsze.

Właśnie od tego utworu orkiestra Kyiv Klassic rozpoczęła prawdziwe święto polskiej kultury muzycznej, patriotycznej, intelektualnej. Pod czas koncertu usłyszeliśmy czternaście wielkich dzieł słynnych kompozytorów we współczesnym wyśmienitym wykonaniu.

Organizatorzy tego cudownego święta dumy narodowej całkiem słusznie postawili w centrum programu najbardziej wyraziste utwory genialnego Polaka:  mazurek d-dur, walc cis-moll i nokturn.

Wielkie brawa widowni wywołało wspaniałe wystąpienie Mariusza Patyry, który, w asyście orkiestry, mistrzowsko wykonał utwory szczególnie wymagające nie tylko wysokiej techniki, a przede wszystkim – uswiadomienia ich idei oraz ducha: kujawiak i polonez koncertowy Henryka Wieniawskiego, a zwłaszcza nokturn Fryderyka Chopina.

 Wirtuozowskie wykonanie tych utworów odbyło się na unikalnym instrumencie „II Cannone” (Armata) – kopii skrzypc wielkiego Niccolo Paganini, co  Mariusz Patyra otrzymał w Genui, jako Grand Prix na Międzynarodowym Konkursię imienia Wielkiego Maestro.

I tu już milkną wszystkie słowa, nawet bardzo wzniosłe. Każdy obecny na sali miał moment szczęścia usłyszeć i na zawsze zapamiętać naprawdę Boże dźwięki tego  instrumentu.

Z wdzięcznością obficie oklaskiwano orkiestrowe wykonanie popularnego poloneza Michała Ogińskiego w originalnym przełożeniu dyrygenta Hermana Makarenki oraz dwie inne interpretacje jego autorstwa: Fantazje na polskie melodie ludowe i Polsko-ukraiński wieniec muzyczny.

Do szczególnego aplauzu publicznosci przyczynił się minispektakl, wybudowany na polonezie Wojciecha Kilara do filmu „Pan Tadeusz”. W wykonaniu tego utworu doskonale muzycznie i aktorsko spisali się na medal soliści: Andrij Wojczuk (cymbały) i Roman Chołmatow (skrzypce).

No i miodu do tej kuti świątecznej dodali orkiestranci, którzy z radosnymi uśmiechami aktywnie włączyli się w tworzenie tego niecodzinnego przedstawienia wielonarodowego.

Polsko-ukraiński temat historyczno-kulturalny i patriotyczny był wyraźnie akcentowany w wykonaniu słynnych utworów Stanisława Moniuszki: mazur z opery „Halka” i mazur z opery „Straszny dwór”. Tu orkiestra  Kyiv Klassic i Narodowa Zasłużona Kapela wokalna Ukrainy „Dumka” świetnie wyjawili fachowe umiejętności ukraińskie w wykonaniu operowej klasyki polskiej.

Koncert, co trwał ponad dwie godziny, w każdej pauzie między numerami programu był wzbogacany ciekawostkami informacyjnymi, dotyczącymi wykonywanych utworów, ich autorów i wykonawców, z zaznaczeniem odpowienich szczegółów historycznych, co w sposób bardzo artystyczny przedstawiał konferansjer koncertu Georgij Reszetnyk.

Puentą pięknego wieczoru było wielokrotne bisowanie z wdzięcznym ukwiatowaniem wykonawców, co całkiem logicznie i laminarnie przeistoczyło się w przyjemne polsko-ukraińskie besiady towarzyskie przy kieliszkach w tle architekturowo bogatych wnętrz foyer teatru na pierwszym piętrze.

Eugeniusz GOŁYBARD


Fragmenty koncertu
Fragmenty koncertu
[Kto MY jesteśmy? / Хто МИ такі?] [Szukajcie – znajdziecie / Шукайте – знайдете] [Schemat strony internetowej / Схема Інтернет–сторінки][Log In]
2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Eugeniusz Gołybard